יום ו', יב’ באייר תשע”ח
דף הבית שכבות לימוד מקצועות לימוד דגל ירושלים ישל"צניק ספרי לימוד ציונים עדכון פרטים יצירת קשר English
 
 

ב"ה, ירושלים, דבר ראש הישיבההרב ירחמיאל ויס שליט"א שלום רב, הצורך למלא את שיבת ישראל המחודשת והמלאה לארצו בתוכן עברי-ישראלי-יהודי מקורי, היונק ממקור הקודש של תורת ישראל, לכל גדלה, היקפה, רחבה ועומקה, הביא לרעיון הקמתה של הישיבה המרכזית לישראל ולייסודה, "מרכז הרב". כהכנה לישיבה הגדולה הוקמה ישיבה לצעירים הסמוכה לשולחנה, מתוך מגמה לגדל תלמידי חכמים מאמינים, חדורי הכרת גאולת ישראל, מלאי תורה ויראת שמים, הרואים לנגד עיניהם את הצורך המיוחד של עם ישראל, בזמנים אלו, במילוי מתוך אוצרות אומן של תורת ישראל, בבקיאות ובחריפות בתורה שבכתב ושבעל-פה, בהלכה ובאגדה, בפסק ובמחשבה ישראלית היונקת ממקור קודש חי העולמים. ומכאן תכנית הלימודים המיוחדת של הישיבה לצעירים בלימודי תורה, נביאים וכתובים, בלימוד משנה ותלמוד בשיעורי עיון ובקיאות, בלימוד הלכה, בלימוד מחשבת האמונה הישראלית ממקורותיה הראשונים והאחרונים, בלימוד מיוחד של תולדות עם ישראל, ובשאר המקצועות, כשעל הכל חופפת רוחו של מרן הרב קוק זצ"ל. ומכאן גם האוירה המיוחדת של הישיבה; הנעימות והפתיחות, תחושת השליחות התורנית-האידיאלית והקישור לעם ישראל כולו. בחור ותלמיד הרוצה לראות עצמו שייך לעבודת קודש בונה-לאומית זו, המוכשר למאמץ ורצינות, החדור אידיאליות לאומית-תורנית, המוכן לשאת בשקידה ובעול תורה ודרך-ארץ ביחד עם כל תלמידי הישיבה, יתקבל בשמחה ובברכת חברים מיוחדת בישיבה. בברכת התורה, הרב ירחמיאל ויס ראש הישיבה