יום ו', יב’ באייר תשע”ח
דף הבית שכבות לימוד מקצועות לימוד דגל ירושלים ישל"צניק ספרי לימוד ציונים עדכון פרטים יצירת קשר English
 
 

בס"ד תכנית הישיבה ביסוד הישיבה מונחת התפיסה האמונית-תורנית, מיסוד הדרכתם של מרן הרב זצ"ל ומרן הרצי"ה זצ"ל, על דבר ד' המיוחד המתגלה אלינו ועלינו, בפרק זמן מיוחד זה של עם ישראל הנגאל במפלאות יד ד' המוליכתנו מחיל אל חיל, וכדבר ד' המתגלה מתוך תורה שבכתב ושבעל-פה הנטועים בתוכנו. הנגזר מן הדברים דלעיל הוא הצורך בלימוד מעמיק של תורה, אמונה ודעת, לכל מרחביהן, כדי להעמיד תלמידי חכמים המתאימים לגודל לגודל התקופה והשעה. ואכן, תכנית הלימודים הנהוגה בישיבה משקפת שאיפה זו. יום הלימודים נפתח בלימודי אמונה המותאמים ליכולת ולרמת התלמידים. בין היתר נלמדים ספר "מסילת ישרים" לרמח"ל, פרקים מתורתו של המהר"ל, ספר "הכוזרי" לרבי יהודה הלוי, עיוני תפילה ולימודים סביב המועדים, פרקים מספרי הרמב"ם, מהקדמותיו והלכותיו, ספרי "שמירת הלשון" ו"חפץ חיים", תכנים מאירים מתורתו וספריו של מרן הרב זצ"ל ובהם: "אורות התשובה", " אורות התורה ", "אורות" ועוד, וכן ספריו ושיחותיו של מרן הרב צבי יהודה זצ"ל, לפי נושאים ולפי הדרכתו המיוחדת בפרשיות השבוע. לימודי הגמרא נלמדים הן בעיון, בהעמקה בהבנת הסוגיות ובהשוואת שיטות ראשונים ואחרונים, והן בבקיאות, בתכניות שונות להיקף המסכת הנלמדת בעיון וללימוד מסכתות נוספות במקביל. כמו"כ מתקיימת תכנית מיוחדת ללימוד המשנה, במגמה להקיף במהלך שנות הלימודים ארבעה סדרי משנה. לימודי תורה שבכתב עוסקים בלימוד התורה בעיון, ובספרי נביאים בעיון ובבקיאות, בחינות קבועות המדרבנות את לימוד פרשת השבוע, וכן מתקיימת תכנית רשות מיוחדת להיקף כל התנ"ך כולו בפרק זמן של כשנתיים. לימודי הלכה בנושאים שונים ולימודים נוספים באמונה ומחשבת ישראל, לפי תכניות מיוחדות להיקף נושאים אמוניים-יחודיים במסגרת לימודי אחה"צ. דבריו של הגאון מוילנא, ש"כל מה שיחסר לאדם מחכמות העולם, נגד זה יחסר לו עשרת מונים מן התורה", ובעקבותיו עידודו של מרן הרב זצ"ל, ש"על-כן, עם הגברת עֹז התורה, הרחבת החכמה העולמית לפי האפשרי מוכרחת היא" (מאמר "דרישת ד'", שבספר "עקבי הצאן"), משמשים נר לרגלינו בלימודי המדעים ובלימודים נוספים במסגרת לימודי אחה"צ, המזכים גם בתעודת בגרות רשמית. הלימודים הכלליים הנלמדים בישיבה הינם ברמה גבוהה וכוללים לימודי לשון, הבעה וספרות, תולדות עם ישראל והסטוריה כללית, מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב, גיאוגרפיה ואזרחות, אנגלית, חינוך גופני ועוד. רמת הבגרויות הינם בהתאם ליכולת התלמידים כאשר אחוזים גבוהים בישיבה ניגשים לרמת 5 י"ל במקצועות רבים כמו מגמות מת' ,פיס' ,מחשבים וכו'. בישיבה כיום אחוז הזכאות לבגרות של בוגרי הישיבה הינו מהגבוהים בירושלים בשנים האחרונות אחוז הזכאות עמד בין 90 אחוז ל- 96 אחוז וזה ע"י עבודה מאומצת של סגל הישיבה ושקידה והצלחה של תלמידיה. הישיבה מאופיינת גם באווירה הכללית והלימודית השורה בה. ההתייחסות לתלמידים היא מתוך אמון ברצונם וביכולותיהם, התייחסות הגורמת לבחורים להפנים ולהעצים את ערכי הישיבה ולהיות נושאים בעול עם חבריהם. התלמידים, בדרך-כלל, אוהבים להימצא בישיבה וללמוד בה. דיבוק החברים בין תלמידי כל מחזור כשלעצמו ובין המחזורים השונים הוא מיוחד במינו. ההפעלה של הפעילויות החברתיות והאידיאליות נעשית, רובה ככולה, על-ידי התלמידים, תוך התייעצות, הכוונה ועזרה של הצוותים החינוכיים. כך לדוגמה, בסעודות השבת וכך גם בארגון "ישיבת בין הזמנים" (ישבה"ז), המאורגנת – הן מבחינה תורנית-רוחנית והן מבחינה לוגיסטית – רובה ככולה על-ידי התלמידים. בוגרי הישיבה ממשיכים דרכם, בדרך-כלל, בישיבות גבוהות ובישיבות הסדר, ונחשבים כמבוקשים מאוד על-ידי הישיבות הללו.

 
 
שיר העץ

תגובות: -1
צפיות: -1
הנצחה

תגובות: -1
צפיות: -1